NASES
Pre verejnosť

Pre verejnosť

V tejto sekcii si môžete pozrieť dokumenty, ktoré agentúra zverejňuje.

Zmluvy

Zverejňovanie v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávky

Zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mediálna podpora

Logá NASES

Invalid Date

Invalid Date

Ostatné dokumenty

Štatút

Štatút NASES

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (183 kB)

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina NASES

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (136 kB)

Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností NASES

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (485 kB)

Riadenie korupčných rizík

Riadenie korupčných rizík NASES

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (468 kB)

Protikorupčný program

Protikorupčný program NASES

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (385 kB)

Kontrakt na rok 2023

Kontrakt na rok 2023 NASES

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (298 kB)