NASES
Kto sme

Kto sme

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj „NASES“) vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚV SR“). Od 1. januára 2019 bola delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ďalej aj „ÚPVII“), ktorý sa následne dňa 1. júla 2020 transformoval na nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI“).

Generálny riaditeľ

Generálny riaditeľ

Ing. Ľubomír Mindek

 

 

Kancelária generálneho riaditeľa

Ing. Marián Štefánek

Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa

Riaditelia ostatných sekcií

Mgr. Danka Kapucianová

Riaditeľka sekcie ekonomiky a vnútornej prevádzky

Ing. Michal Ďurajka

Riaditeľ sekcie bezpečnosti

Ing. Maroš Mikluš PhD.

Riaditeľ projektovej kancelárie

Mgr. Michaela Haťapková

Riaditeľka sekcie aplikačnej administratívy

Ing. Ľudovít Holbík

Poverený riadením sekcie systémov a IT architektúry

Ing. Ľudovít Holbík

Riaditeľ sekcie prevádzky informačných systémov

Michal Kaprinay

Riaditeľ sekcie prevádzky sieťových služieb

Základné dokumenty agentúry

Štatút

Štatút NASES

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (183 kB)

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina NASES

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (136 kB)

Organizačná štruktúra

6. 2. 2024
Stiahnuť vo formáte pdf (184 kB)

Organizačný poriadok

6. 2. 2024
Stiahnuť vo formáte pdf (558 kB)