NASES
Kto sme

Kto sme

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj „NASES“) vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚV SR“). Od 1. januára 2019 bola delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ďalej aj „ÚPVII“), ktorý sa následne dňa 1. júla 2020 transformoval na nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI“).

Generálny riaditeľ

Pavel Karel - generálny riaditeľ NASES (fotografia)

Ing. Pavel Karel

Pavel Karel vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, taktiež absolvoval postgraduálne štúdium na Ecole des ponts ParisTech. Má dlhoročné skúsenosti s budovaním, prevádzkou a skvalitňovaním poskytovania elektronických služieb v masovom meradle, prevažne z finančného spektra.

 

Pavel Karel pôsobil v IT oblasti ako biznis konzultant v IBM, značnú časť kariéry strávil v Tatra banke a niekoľko rokov bol aj členom predstavenstva. Od 1. septembra 2020 vedie Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby.

 

Zástupcovia generálneho riaditeľa

Ing. Martin Sulík

Zástupca generálneho riaditeľa

Ing. Daša Krátka

Riaditeľka sekcie prevádzky informačných systémov

Jana Gálová

Riaditeľka sekcie ekonomiky a vnútornej prevádzky

Riaditelia ostatných sekcií

Ing. Michal Ďurajka

Riaditeľ sekcie bezpečnosti

Ing. Maroš Mikluš PhD.

Riaditeľ projektovej kancelárie

Michal Kaprinay

Riaditeľ sekcie prevádzky sieťových služieb

Mgr. Michaela Haťapková

Riaditeľka sekcie aplikačnej administratívy

Ing. Peter Harvaník

Riaditeľ sekcie systémov a IT architektúry

Základné dokumenty agentúry

Štatút

Štatút NASES

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (183 kB)

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina NASES

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (136 kB)

Organizačná štruktúra

Graf organizačnej štruktúry agentúry

17. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (184 kB)