NASES
Faktúry

Faktúry

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje objednávky a faktúry vo svojom profile na webovom sídle Úradu vlády SR: faktury.vlada.gov.sk.

Zoznam zverejnených faktúr

Úhrady od 30.08.2023

Zoznam zverejnených faktúr

27. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte xlsx (24 kB)