NASES
Kvalifikované dôveryhodné služby

Kvalifikované dôveryhodné služby

NASES je prevádzkovateľom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) a poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných služieb. SNCA poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci bezodplatne.

Medzi kvalifikované dôveryhodné služby, ktoré Slovenská národná certifikačná autorita poskytuje, patrí:
 

mandatny certifikat