NASES
Telekomunikačné siete

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí

Žiadosť o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí je možné zaslať:

Elektronicky

Vyplňte prosím formulár k žiadosti o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a priložte prílohy: mapu širších vzťahov alebo kópiu katastrálnej mapy s vyznačeným záujmovým územím a s legendou.

Poštou

V prípade záujmu o zaslanie žiadosti poštou je potrebné:

  • Vyplniť nižšie uvedené PDF - Žiadosť o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí
  • Priložiť mapu širších vzťahov alebo kópiu katastrálnej mapy s vyznačeným záujmovým územím a s legendou.

Ziadost-o-vyjadrenie-k-existencii-telekomunikacnych-sieti-v-sprave-NASES.pdf

27. 3. 2024
Stiahnuť vo formáte pdf (274 kB)

Korešpondenčná adresa:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Tower 115
Pribinova 25
P.O.BOX 5
810 08 Bratislava

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adrese siete@nases.gov.sk.