NASES

Ako vyzerá integračný proces?

Celý proces je možné rozdeliť do troch častí – INFRA (infraštruktúrny prepoj), FIX (testovacie prostredie) a PROD (produkčné prostredie).

Postup

1
 • Vygenerovanie adresného rozsahu
 • Otvorenie vyplnenej infraštruktúrnej matice vo FIX prostredí
 • Vygenerovanie testovacích identít
2
 • Vytvorenie a registrácia technického účtu
 •  Vytvorenie a registrácia metadát Poskytovateľa služieb
 •  Registrácia služby do Lokátora služieb
 •  Registrácia elektronického formulára
 •  Vytvorenie a registrácia Kvalifikovaného Systémového Certifikátu (KSC)
 •  Vytvorenie a revidovanie Dohody o integračnom zámere
 •  Vytvorenie a revidovanie Akceptačného protokolu (UAT)
 •  Podpísanie Protokolu o prechode do prevádzky
3

Produkčné prostredie. 

Všeobecný Popis Integrácie.pdf

12. 3. 2024
Stiahnuť vo formáte pdf (378 kB)