NASES
Redizajn siete GOVNET

Redizajn siete GOVNET

Projekt Redizajn siete GOVNET sa realizuje na základe požiadavky zvýšenia bezpečnosti siete GOVNET, šetrenia nákladov, slobody výberu poskytovateľa transportných služieb podľa najlepšej ponuky. Vznikne šifrovaná komunikácia v transportnej sieti vytvorením IPSec tunela, ktorá prináša bezpečný prenos dát pre všetky cieľové skupiny, ktorými sú zamestnanci jednotlivých rezortov. Ďalšou motiváciou na realizáciu projektu je výrazné zníženie doterajších prevádzkových nákladov. Vo veľkej miere sa realizáciou projektu jasne vymedzí definovaná hranica medzi transportnou a prístupovou sieťou, kde zariadenia v prístupovej sieti budú už výlučne v správe NASES.

Realizáciou projektu sa vo veľkej miere dosiahne úspora finančných nákladov na prevádzku siete GOVNET a šifrovaním komunikácie sa zabezpečí vyššia bezpečnosť siete GOVNET.

V januári 2020 začala realizácia aktivity 1 – Analýza a dizajn, v rámci ktorej boli zozbierané, zanalyzované a zdokumentované všetky funkčné a nefunkčné požiadavky na plánované riešenie. Aktuálne prebiehajú aktivity č. 2 – Nákup HW a krabicového softvéru pre koncové body v sieti GOVNET, č. 3 – Implementácia, č. 4 Testovanie a č. 5 Nasadenie. Dňa 22.11.2022 sme požiadali o Návrh na zmenu právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti nenávratného finančného príspevku, kde požadujeme navýšiť projekt z pôvodnej výšky NFP 7 321 890,45 € s DPH na navrhovanú výšku 9 952 210,67 € s DPH. Dôvodom navýšenia je nárast počtu kybernetických útokov na slovenské inštitúcie a firmy od začiatku vojny na Ukrajine. Požadované investície budú použité na zakúpenie vstupného firewallu pre potreby zvýšenia ochrany interného Govnet prostredia na poskytovanie služieb siete Govnet pre jednotlivé OVM.

Identifikácia projektu 

Názov projektu
Redizajn siete GOVNET

Prijímateľ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Trvanie projektu
12/2019 – 09/2023

Kód Projektu 
ITMS 2014+
311071X548

Výzva 
OPII-2019/7/20-NP – Redizajn siete GOVNET

Výška NFP
9 637 752,44 EUR

Ciele
Základné ciele napĺňané realizáciou projektu:

  • Zabezpečená šifrovaná sieť GOVNET,
  • zvýšenie kvality a dostupnosti siete GOVNET,
  • kontinuálna modernizácia siete v správe NASES,
  • Zabezpečenie koncových uzlov.

Miesto realizácie projektu
Slovensko

Odkazy pre projekt

Odkazy všeobecné