NASES
Významný záujem o vylepšené riešenia NASES

Významný záujem o vylepšené riešenia NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) aktívne podporuje rýchlejší rozvoj a rozšírenie služieb e-Governmentu na Slovensku. V uplynulom roku pridala NASES v elektronickej schránke portálu slovensko.sk nové funkcionality.

Dátum poslednej zmeny:

Dátum zverejnenia:

Vylepšenia výrazne pomáhajú zjednodušiť prácu s portálom. Popularite sa teší aj iná, zásadná zmena, a to spustenie vzdialeného vydávania kvalifikovaných mandátnych certifikátov, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k podpisovaniu svojich rozhodnutí.

Pokračujeme v snahe o zjednodušenie komunikácie občanov s úradmi. Jedným z našich hlavných cieľov je dostať digitalizáciu verejných služieb na takú úroveň, aby všetky administratívne procesy prebiehali pohodlne a hladko. Vlani NASES zrealizovala viacero vylepšení.

Napríklad rozšírenie funkcionality v elektronickej schránke Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorého je NASES prevádzkovateľom. Používatelia elektronických schránok môžu profitovať zo série zmien, ktoré výrazne pomáhajú zjednodušiť prácu s portálom slovensko.sk a s elektronickými správami.

Nové funkcionality priniesli automatické preposielanie správ z elektronickej schránky na e-mailovú adresu, hromadné operácie so správami (označenie prečítaných správ, presun alebo výmaz celého priečinka), stiahnutie celého obsahu elektronickej schránky na lokálne úložisko. Vylepšenia prebehli ešte v septembri a je jasné, že užívatelia takéto zmeny uvítali. Napríklad automatické preposielanie správ bolo v priebehu piatich mesiacov aktivované už v 114 570 elektronických schránkach. NASES ku všetkým novinkám pripravila inštruktážne videá, aby bolo nastavenie ešte jednoduchšie.

V porovnaní s rokom 2022, kedy si elektronickú schránku aktivovalo 231 193 fyzických osôb (FO) a 479 685 právnických osôb (PO), v roku 2023 to bolo 267 712 FO a 510 816 PO, teda celkovo je to o 67-tisíc aktivácií viac. Vlani malo elektronickú schránku zriadenú celkovo už 5 583 527 FO a 1 621 873 PO, teda takmer o pol milióna viac, ako v roku 2022.

Okrem vyššie spomínaných úprav Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v uplynulom roku prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) spustila aj vzdialené vydávanie kvalifikovaných mandátnych certifikátov, ktoré orgány verejnej moci potrebujú k podpisovaniu svojich rozhodnutí. Poskytovanie dôveryhodných služieb sa tak zlepšilo a zefektívnilo.

Riešenie „na diaľku“ umožnilo klientom SNCA pohodlné vydanie mandátneho certifikátu na schválenú čipovú kartu bez toho, aby museli opustiť svoj domov či kanceláriu. Takýmto spôsobom sme odbremenili žiadateľov od osobných návštev pracoviska v Bratislave.