NASES
Formulár k žiadosti o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí

Formulár k žiadosti o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí