NASES
Inovácie pre digitálnu budúcnosť Slovenska

Inovácie pre digitálnu budúcnosť Slovenska

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) je príspevková organizácia zameriavajúca sa na vývoj a implementáciu moderných digitálnych riešení pre štátnu správu a občanov.

Dátum poslednej zmeny:

Dátum zverejnenia:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) je popredná inštitúcia na Slovensku, ktorá sa zameriava na vývoj a implementáciu moderných digitálnych riešení pre štátnu správu a občanov. V súlade so strategickými cieľmi digitalizácie Slovenska, NASES neúnavne pracuje na zlepšení prístupu k verejným službám prostredníctvom inovatívnych sieťových a elektronických technológií.

Od svojho založenia NASES zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji elektronickej verejnej správy, čím výrazne prispieva k zvyšovaniu efektivity a transparentnosti štátnych procesov. Medzi hlavné projekty agentúry patrí portál Slovensko.sk, ktorý slúži ako centrálna platforma pre digitálnu komunikáciu občanov s verejnou správou. Tento portál umožňuje občanom vybaviť množstvo administratívnych úkonov pohodlne z domu, čím šetrí čas a zjednodušuje prístup k verejným službám.

NASES tiež aktívne podporuje rozvoj kybernetickej bezpečnosti, čo je nevyhnutné pre ochranu citlivých údajov a zabezpečenie spoľahlivého fungovania digitálnych služieb. Vďaka neustálemu zlepšovaniu technológií a procesov, agentúra zabezpečuje, že Slovensko zostáva na čele digitálnych inovácií.

Agentúra tiež prevádzkuje vládnu sieť Govnet. Ide o univerzálnu prepojovaciu sieť pre jednotlivé izolované virtuálne privátne siete subjektov verejnej správy a zabezpečuje bezpečný a spoľahlivý prístup z jednej siete do všetkých ostatných pod kontrolou ostatných zúčastnených subjektov. Zapojeným účastníkom umožňuje využívať súbor užitočných infraštruktúrnych služieb dátovej komunikácie.

S jasným zameraním na budúcnosť, NASES pokračuje v hľadaní nových spôsobov, ako priniesť digitálnu transformáciu do každodenného života občanov a zefektívniť interakciu medzi verejnou správou a spoločnosťou.